Tagarchief: Lelystad

Hallo raadsleden van Lelystad, wakker worden…

In Lelystad zijn zo’n 140 woningen vergund tot een kamerverhuurpand, daarnaast verwacht de gemeente dat er zo’n 80 illegale panden worden verhuurd. De gemeente Lelystad wil de komende jaren extra controles uitvoeren en handhaven. In de kadernota wil het college €380.000 beschikbaar stellen  voor toezichts- en handhavingscapaciteit.

Zie ook het bericht van Omroep Flevoland: http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/146206/lelystad-extra-controles-op-kamerverhuur-in-lelystad

Met een gemiddelde woningbezetting van 5 personen kom je al gauw op 1.100 mensen die in Lelystad op een kamer wonen. Daarnaast weet ik dat er wachtlijsten zijn bij de verhuurders. De nood is hoog, zeker als de gemeente gaat handhaven.

Kan de gemeente hiervoor niet beter ruimte beschikbaar maken in hun woningbouwprogrammering? Investeerders en ontwikkelaar kunnen uitgenodigd worden om microwoningen te realiseren. Bij een woningbouwproductie van 110 woningen (10% van de markt) en een grondprijs van € 7.540 (is 50% van de kavelprijs sociale woningbouw) levert dit een grondwaarde op van € 829.400.

microwoningen
Bij handhaving van de 80 illegale kamerpanden zijn er op korte termijn zelfs zo’n 400 microwoningen nodig (is € 3.317.600 aan grondwaarde)……

Waarom gebeurt dit nog niet?

Hieronder de vele berichten ten aanzien van de kamerverhuurpanden:

http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/143534/lelystad-beleid-kamerverhuurpanden-deugt-niet

http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/138614/lelystad-kritiek-van-bezwaarcommissie-op-kamerverhuur

http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/100147/lelystad-regels-voor-kamerverhuur-aangepast

http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/143249/lelystad-kamerpand-door-fout-jaren-illegaal-bewoond

http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/80062/lelystad-scherpere-regels-voor-kamerverhuurders

Advertenties

Stadshart verdient hoogste prioriteit: werk samen aan identiteit, kwaliteit en beleving

Persbericht van de lokale partijen GroenLinks en CDA. In de voorbereiding heb ik als adviseur bijgedragen aan de totstandkoming van het document.

Lelystad – Hoe krijgen we grip op de problematiek van het Stadshart? Dat is een van de grootste uitdagingen waar Lelystad voor staat. CDA en GroenLinks willen een stevigere en op samenwerking gerichte aanpak van de problematiek onder regie van de gemeente. Daar is draagvlak voor onder eigenaren, ondernemers, culturele instellingen, wijkraad en betrokken inwoners. Het moet leiden tot een aantrekkelijk compact Stadshart, waar het aangenaam winkelen, wonen, uitgaan is. Een centrum met een eigen identiteit en aantrekkingskracht.

Om de beoogde versterking van de kwaliteit en beleving van het Stadshart te bereiken pleiten de beide partijen voor:
• een aantrekkelijke inrichting van het openbaar gebied, waarbij ieder plein een eigen sfeer heeft;
• meer horeca in combinatie met een compacter winkelgebied;
• vergroening en een informele sfeer van de Parkwijk;
• een prachtig groen (Mandela-)park aan de noordkant waarin cultuur en ambachtelijkheid de boventoon voeren;
• activiteiten en een inrichting die aansluiten bij de karakteristiek van Lelystad; en
• verrassende beleving, waarin de culturele rijkdom van de stad steeds weer opnieuw in andere vormen zichtbaar wordt.

Dit zijn voor de aanpak van het Stadshart belangrijke kaderstellende ingrediënten. De gemeente moet regisseren en gelijkwaardig met eigenaren, ondernemers, culturele instellingen en de wijkraad aan tafel gaan. Niet alleen om lange termijnplannen te ontwikkelen, maar juist ook om vanaf dag één concrete stappen te zetten en ruimte te bieden voor initiatieven van anderen. De gezamenlijke partners moeten, zoals bij het Stadhuisplein, veel vaker de bevolking bij de ontwikkelingen een belangrijke rol laten spelen.

“Ideeën zijn er wel bij de partners. Het ontbreekt allereerst aan regie” zo vat Wim Bussink de vele gesprekken samen die hij samen met partijgenoot Anton Westra en de GroenLinksers Bert de Beer en Sjaak Kruis de afgelopen herfst met al die betrokken partners in de stad voerde. “Er bleek groot draagvlak bij die partners te zijn voor de aanpak die wij nu voorstellen. We hopen dat ook de andere raadsfracties zich daarbij aansluiten,” voegt Sjaak Kruis daar aan toe.

Het stadscentrum was een belangrijk onderwerp in bijna alle verkiezingsprogramma’s. CDA en GroenLinks namen toen het voortouw met ontwerpideeën, een enquête en de Wisselwinkel. Op basis daarvan en gesprekken met vele betrokkenen hebben beide partijen een initiatiefvoorstel gemaakt. Dat is inmiddels naar de andere raadsfracties gestuurd. Zij willen zo het gesprek goed op gang te krijgen. “En het zou mooi zijn als dat niet alleen een gesprek is tussen politici. We willen dat iedereen actief wordt, inwoners, instellingen en bedrijven, zodat het gaat gonzen in de stad.” hopen de beide initiatiefnemers. Een gesprek dat moet uitmonden in allerlei activiteiten én een duidelijke opdracht aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Voor meer informatie:
Wim Bussink (CDA), Sjaak Kruis (GroenLinks),

Succesvol Preuvenement Eetbare Stad in het stadshart van Lelystad

Lelystad, 24 juli 2014 – Afgelopen donderdag is het Preuvenement Eetbare Stad in #onzehuiskamer (het Stadhuisplein)  van Lelystad succesvol verlopen: ruim 100 mensen hebben genoten van de lekkerste hapjes zoals Pannenkoekjes met Aalbessen en Bramen, Pruimentaart met Ananassalie en Oost-Indische Kers gevuld met kruidenroomkaas.

Al vroeg in de middag werd gestart met de voorbereiding van het maken van de gerechtjes door restaurant Monica & Winston en Jolanda Sijsling. De gerechten zijn bereidt met verschillende groenten die met zorg gekweekt waren in de moestuinen van verschillende initiatiefnemers uit Lelystad.

Het publiek kon de hapjes erg waarderen en ondertussen werd er natuurlijk veel verteld over de verschillende initiatieven van de moestuinen her en der in Lelystad. Het doel van het “preuvenement” is om de biologische landbouw, moestuin en lokale economie te stimuleren, daarnaast  is e.e.a ook bedoeld om het gesprek op gang te krijgen om meer moestuinen in de stadswijken te  realiseren.

Preuvenement Eetbare Stad (19) Preuvenement Eetbare Stad (24) Preuvenement Eetbare Stad (25) Preuvenement Eetbare Stad (36)
Eigen foto’s

Norma Karmelk: ‘Een moestuin in straat of wijk is een fantastische manier om mensen bij elkaar te brengen. Te denken valt aan een plantjes ruilmarkt, een grote eettafel in de straat, waar je met z’n allen kan zitten, praten en eten.  Een regenton om duurzaam het water op te vangen en  net als met het “oranjefeest”, meer samenhorigheid in de buurt en meer zorg voor elkaar; want tenslotte wat is er mooier dan samenwerken om je doel te bereiken en er te zijn om je naasten te helpen.’

Ook de Tin Can Man was aanwezig om aandacht te vragen voor Stichting ‘t Lapp en de wegwerpmaatschappij. Blik en ander afval hoort tenslotte niet in de natuur!

Slotsom: een leuke avond, positieve reacties en hopelijk weer nieuwe gegadigden voor een moestuin in de wijk. Dank aan alle vrijwillige inzet om deze avond tot een succes te maken!

 

Meemakers zijn: EetbaarLelystad.nl, Biotuinen, Restaurant Monica & Winston, Jolanda Sijsling en Sieger Cuperus

Nacht van de Ramadan: Succes of Mislukking?

Op 10 juli was ik aanwezig op het stadhuisplein vanwege de ‘Nacht van de Ramadan’. De bedoeling was een dag te vasten en niet kwaad te spreken en om 21.58u gezamenlijk een maaltijd te nuttigen.

Het was een zeer geslaagde avond. Genodigden en toevallige voorbijgangers zaten met elkaar aan tafel, maakten kennis met elkaar en praten met elkaar over de Ramadan, Lelystad en het Stadshart en wat ze nog meer bezig houden. Het was leuk om te ervaren hoe het project Onze Huiskamer deze toevallige ontmoetingen faciliteert. Iris en ik keken terug op een mooie avond.

Nacht van de Ramadan afb ramadan 1

Wat schetste mijn verbazing toen ik thuiskwam? Omroep Flevoland plaatste een negatief stuk over de avond: Nacht van de Ramadan mislukt. Ook Powned pikte het nieuws op: De Nacht van de Ramadan in Lelystad is uitgelopen op een enorme deceptie.

Ik vindt het jammer dat Omroep Flevoland niet wat langer is gebleven, na 22.00u was het gezellig druk. Het blijft lastig om positief nieuws te brengen, wellicht ook uit vooringenomenheid? Iris van ’t Bosch heeft in haar blog hier iets over geschreven:

‘Tijdens het interview merkte ik al dat de verslaggever mij die kant op probeerde te krijgen, de kant van mislukken.’

Kijk hier voor haar volledige blog: Nacht van de Ramadan.

Ondernemers houden van DOEN!

Op 30 juni hebben wij met een aantal ondernemende koplopers een brainstormsessie gehad over het winkelen in het stadshart van Lelystad. Hier tref je een korte bloemlezing aan opgesteld door de moderator van de avond: Josien Pennings van R U I M training.

Ondernemers houden van DOEN!
Door Josien Pennings – Dat bleek wel op de avond georganiseerd door de #onzehuiskamer van Lelystad. De bedoeling ervan was: Breng winkeliers/ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente samen om de handen in een te slaan rondom het thema Winkelen in het Stadshart.

De eigenaren hadden andere bezigheden en ontbraken in het geheel. Jammer want daarmee schoot de avond in die zin zijn doel voorbij. Maar eenmaal bij elkaar is er natuurlijk nog genoeg om over te praten. En dat gebeurde, volop!

Een bescheiden groepje, stuk voor stuk zeer betrokken ondernemende winkeliers, gaven gehoor aan de oproep van Peter Krol, de initiatiefnemer van de Eettafel Winkelen.
Mij was gevraagd om alle partijen met elkaar in contact te brengen, de verschillende disciplines met elkaar kennis te laten maken en kennis, ideeën en ervaringen uit te wisselen.

Het ging er op zijn ‘ondernemers’ aan toe. Bruisend! Eerst vol frustratie over de teleurstellende opkomst. Later bruisend in ideeën rondes over hoe je het publiek meer de stad in krijgt en mooier nog, hoe ze meer consumeren.

Al pratend en brainstormend kwamen er een paar thema’s boven drijven.
• We moeten met álle betrokken partijen werken aan samenwerken, gezamenlijk als ondernemers eenheid vormen. Laat hierin de ondernemersvereniging de spil zijn en idealiter een ambtenaar met veel beslissingsbevoegdheid bij aansluiten.
Zij kunnen er voor zorgen dat er veel meer onderlingen samenhang ontstaat, en laat dat aanleiding zijn om de gemeenschapszin te versterken.
De ondernemers moeten de handen in een slaan, samen sterk zijn. Op dit moment worden koopavond en zondagopenstelling bijvoorbeeld veel te vrijblijvend ingevuld.
• Er moet hard getrokken worden aan de communicatie. Op alle vlakken! Op heel veel plekken kan het beter.
Ondernemers Er zijn veel verbrokkelde informatie kanalen die elk op hun eigen manier communiceren. Hierdoor missen winkeliers regelmatig informatie die voor hen belangrijk is.
Consumenten worden vaak niet bereikt met informatie over acties, evenementen enzz.
Afstemming tussen alle betrokken partijen ontbreekt voor een groot deel. Er worden veel goedbedoelde initiatieven ontplooit maar de onderlinge samenhang ontbreekt. Het zou helpen als er een communicatie plan of marketing strategie is die door alle partijen herkent en nageleeft zou worden. Dat geeft het stadscentrum richting en gezicht.
• Concreet kwam de vraag: Waar kunnen we morgen mee beginnen? Er is afgesproken dat er posters worden verspreid onder ‘as. ZONDAG zijn wij open’
Een eenvoudig middel om zichtbaar te maken aan winkelend publiek én aan winkeliers onder elkaar wie er allemaal open zijn op de eerst volgende koopzondag

Ondernemers houden van DOEN, niet lullen maar poetsen! Het liefst meteen nú, vandaag. Heerlijk, aanpakken en gáán! Deze aanpak lijkt ruimschoots te worden nageleefd. Iedereen handelt naar eer en geweten en doet wat hem of haar goed dunkt.

Klik hier voor het item wat Omroep Flevoland heeft gemaakt.

Uitnodiging: Eettafel ‘Werklocaties in Lelystad’

Uitnodiging: Eettafel ‘Werklocaties in Lelystad’

Donderdag 17 juli, aanvang: 19.00u (inloop: 18.30u), Locatie: Stadhuisplein

Beste ondernemer, eigenaar, inwoner van Lelystad.
#Loods32 organiseert op donderdag 17 juli om 19.00u een eettafel over Werklocaties in Lelystad. Ondernemers, eigenaren en inwoners uit Lelystad worden uitgenodigd om met elkaar kennis te maken en te praten over de toekomst van werken in Lelystad.

Een bericht van de Provincie Flevoland. ‘Flevoland behoort tot de koplopers in Nederland als het gaat om Het Nieuwe Werken. De economie en arbeidsmarkt evolueren in een snel tempo naar een kennis- en netwerkeconomie. Het Nieuwe Werken is in opkomst.‘

Doel
Onder invloed van Het Nieuwe Werken en de opkomst van de vele ZZP-ers werken wij Nederlanders op andere locaties dan voorheen. Als gevolg daarvan zijn er diverse alternatieve werklocaties in Lelystad gestart. Met deze eettafel willen wij de initiatiefnemers uitnodigen om met elkaar kennis te maken en te kijken of er duurzame verbindingen kunnen ontstaan.

Aanmelden
Aanmelden is niet vereist, wel stellen we het op prijs als je laat weten dat je komt. Wilt je laten weten dat jij ook aanwezig bent? Mail naar peter@rebuild.nu


Over: Huiskamer van Lelystad.
#Loods32 heeft een schone taak op zich genomen voor de zomer van 2014. In het project ‘Onze Huiskamer’ wil #Loods32 een levendige ontmoetingsplaats creëren op het stadhuisplein in het centrum van Lelystad, waar mensen op een min of meer spontane manier met elkaar in contact kunnen komen. Het stadhuisplein maken wij tot onze huiskamer deze zomer en dat is een huiskamer waar iedere keer iets nieuws gebeurd.

#onzehuiskamer logo loods32 logo DOEN

Guerrilla Gardening in #OnzeHuiskamer van Lelystad

Lelystad – Op 12 juni om 19 uur verzamelden enthousiaste vrijwilligers van De Huiskamer van Lelystad en Eetbaar Lelystad zich op het stadhuisplein in het stadshart van de Lelystad. Peter Krol, aanjager van dit initiatief, staat de mensen al op te wachten met T-shirts met het logo van Eetbaar Lelystad om gezamenlijk de drie boomspiegels te beplanten met groenten en kruiden. De boomspiegels zijn vanmorgen vrijgemaakt en werden eerst gevuld met aarde.

Met groot enthousiasme worden de groenteplantjes er in gezet aangemoedigd door nieuwsgierige omstanders en het winkelend publiek. Over enkele weken worden soortgelijke producten uit moestuincomplex ‘Biotuinen’ en lokale moestuinen geoogst. Restaurant Monica en Winston maken er diverse gerechten van die op 24 juli tijdens een preuvenement in Onze Huiskamer in het stadshart te proeven zijn. Hiervoor zijn alle Lelystedelingen van harte welkom, we hopen op een grote opkomst!

Guerilla Gardening Lelystad Guerilla Gardening (2) Guerilla Gardening (3) Guerilla Gardening (4)

Op de website van Eetbaar Lelystad (www.eetbaarlelystad.nl) zullen binnenkort de recepten te vinden zijn van de groenten die geplant zijn.

Over Huiskamer van Lelystad.
#Loods32 heeft een schone taak op zich genomen voor de zomer van 2014. In het project ‘Onze Huiskamer’ wil #Loods32 een levendige ontmoetingsplaats creëren op het stadhuisplein in het centrum van Lelystad, waar mensen op een min of meer spontane manier met elkaar in contact kunnen komen. Het stadhuisplein maken wij tot onze huiskamer deze zomer en dat is een huiskamer waar iedere keer iets nieuws gebeurd.

Durf te dromen, durf te realiseren. Een levendige ontmoetingsplaats op het stadhuisplein centrum van Lelystad. Nieuwsgierig? Doe mee! Info@loods32.com

De enthousiaste Lelystedelingen zijn:
Dora Ruijgrok en Ilse Gnodde > www.biotuinen.nl
Jolanda Sijsling > Antaraj
Malou Kamstra > Atelier Kamstra
Monica Cost > Restaurant Monica en Winston
Norma Karmelk > www.eetbaarlelystad.nl
Peter Krol > ReBuild.nu
Peter Kouwenhoven > Groenland Bellefleur Produkties
Sieger Cuperus