Categorie archief: #ZW32 | Zeilweg 32

Blogs over de creatieve broedplaats #ZW32 – Bedrijfsverzamelgebouw voor de creatieve industrie in Lelystad, Zeilweg 32.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Klik op Follow (kolom rechts, onder ‘Follow Blog via Email’). Like what you read? Deel de blog op twitter, facebook of LinkedIn.

Urban Books #8: ‘Rekenen op Herbestemmen’ – een terugblik op de bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger

Organiseer toeval, huur geen makelaar in en een trekker in een pand met meerdere gebruikers is… aantrekkelijk.

Dit zijn zo willekeurig drie tips die in Pakhuis de Zwijger op 14 januari werden uitgewisseld.

In het goed gevulde pakhuis – zo’n 250 bezoekers zijn geteld – hebben initiatiefnemers uit het boek Rekenen op Herbestemming hun ervaringen met het publiek gedeeld. In twee rondes werd het publiek op de hoogte gesteld van hoe je herbestemmingsprojecten concreet aanpakt.

In ronde 1 stond de gebruiker centraal; aan tafel zaten Bülent Yokus (DeNieuweStad), Gerda Koopmans (Bruishuis) en Rudy Stroink (Atoomclub).

rekenen op herbestemming rekenen op herbestemming rekenen op herbestemming

In ronde 2 was het thema Rekenen waarbij Ben Westenburger (RDH/Silo), Johan Timmermans (Melkfabriek) en John van der Doelen (Mariënbosch) werden geïnterviewd en met elkaar het gesprek aangingen. Ook werden de initiatiefnemers uit de zaal bevraagd.

Door een kijk in de financiële keuken bevat het boek niet-googlebare informatie, maar ook vorige week woensdag kwam niet-googlebare informatie in de gesprekken naar boven. De hele avond is opgenomen en te zien via Vimeo:

Urban Books #8: Rekenen op herbestemming from Pakhuis de Zwijger on Vimeo.

Een aantal succesvolle gehoorde ingrediënten voor herbestemmingsprojecten willen we hier al opsommen:

1. Schakel geen makelaar in;
2. Een persoonlijke benadering jegens huurders en geïnteresseerden is gewenst;
3. Mond tot mond reclame kan prima werken;
4. Een interessante huurder die als trekker fungeert is nodig;
5. Probeer in een pand met meerdere huurders een clubgevoel te creëren;
6. Probeer toeval te organiseren: activiteiten die je niet had ingepland kunnen zichzelf aandienen en die kans moet je dan ook grijpen. Bijvoorbeeld een sportschool is voor doelgroep A geopend, maar na een tijd blijkt dat door enthousiasme ook doelgroep B hier prima kan komen sporten.
7. Coalitie van ondernemers, gebruikers en omwonenden is nastrevenswaardig;
8. Veel zelf doen scheelt een slok op een borrel;
9. Compenseer voor het ongemak (bijv. niet optimale temperatuurregeling) dat oude gebouwen met zich meebrengen: in ruimte, in dienstverlening;
10. Wees als projectontwikkelaar hotelier i.p.v. ingenieur of econoom
11. Je kunt ontwikkelen met de verfkwast: niet alles hoeft duur

De film biedt de duiding!

Het boek ‘Rekenen op herbestemming’ is geschreven door: Sander Gelinck en Frank Strolenberg.

Advertenties

Vooraankondiging: Boek Rekenen op Herbestemming

Herbestemming in de 21ste eeuw: de showcases
>> Praktijkervaringen van initiatiefnemers en gebruikers bij herbestemming
>> Vastgoeddeskundigen signaleren en analyseren de recente herontwikkelingstrends
>> Alle cijfers en modellen overzichtelijk gepresenteerd

Herbestemming wordt steeds meer de regel en is steeds minder uitzondering. Maar hoe pak je herbestemming van oude panden aan ten tijde van crisis? Sommigen zoeken het in nieuwe verdienmodellen, slimme financiering of ontwikkelend beheer, anderen in het organisch ontwikkelen of een bottom-upbenadering.

rekenen op herbestemming 
Rekenen op herbestemming
Idee, aanpak en cijfers van 25 gerealiseerde projecten
Sander Gelinck, Frank Strolenberg e.a.

€ 34,50 | november 2014
ned | ISBN 978-94-6208-154-3

paperback | 240 p | 20 x 25 cm | geïllustreerd (190 kleur
en z/w) | w-titel | nur 648 | design: Beukers Scholma
i.s.m. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/Nationaal
Programma Herbestemming

In 25 actuele herbestemmingsprojecten wordt voorbijgegaan aan de modewoorden. De initiatiefnemers komen aan het woord en geven een vrijpostige kijk in de ontwikkelkeuken en zijn – en dat is uniek – bereid de cijfers met de lezers te delen. Deze projecten bieden een blik op wat de nieuwe toekomst van het vastgoed lijkt te gaan worden: herbestemming en gebiedstransformatie als reguliere projectontwikkeling naast de noodzakelijke nieuwbouw.

>> #ZW32 is 1 van de projecten die wordt belicht.

De helden van dit verhaal zijn de initiatiefnemers die het aangedurfd hebben om hun boeken te openen. Zij stellen zich kwetsbaar op om een inspiratiebron voor anderen te kunnen zijn. Hulde aan hen!

Making model ‘De Waterwijzer’ at #FabLab Flevoland.

Op 3 april blogde ik over mijn eerste 3D model (klik hier) die ik wilde maken. Maandag 23 april was het zover: de Ultimaker 3D printer is gereed voor gebruik bij FabLab Dronten at Flevobike.

Hierbij het eindresultaat:

Een filmpje van de totstandkoming van het model tref je hier aan:

 

Ik heb nog een aantal foto’s genomen:

   

‘First Follower’ at #ZW32: @IrisvtB

“The first follower is actually an underestimated form of leadership in itself. ….”

Half december is Iris van ’t Bosch (Atelier4Iris) als eerste huurder gestart bij de creatieve broedplaats #ZW32. Vandaar een korte blog over haar werk.

Mijn eerste kennismaking met Iris was op 22 januari 2010 tijdens de nieuwjaarsborrel van Lelystad Network. Haar werk wordt gekenmerkt door mensfiguren. De meest interessante portretten zijn gemaakt van verwarmd plastic met de afbeelding in inkt die je indringend aankijken. Ook maakt ze elke dag een dagboektekening. ‘Doel is om niet na te denken en de lijn te laten ontstaan’.

Voor een beknopt overzicht van haar projecten klik hier: Mijn Albums @ Atelier4Iris. Wil je nader kennismaken met Iris? Mail of bel haar, de contactgegevens staan op haar site.

Broedplaats #ZW32 – Bedrijfsverzamelgebouw voor de creatieve industrie in Lelystad, Zeilweg 32.

Broedplaatsen worden ze wel genoemd – bedrijfsverzamelgebouwen waarin verschillende ondernemers een eigen ruimte hebben. De broedplaatsen zitten overal en nergens maar Amsterdam spant de kroon met meer dan zeventig broedplaatsen. Amsterdam heeft zelf een ‘Bureau Broedplaatsen’.

Image
Locatie: Zeilweg 32 – Lelystad

Een tijdje geleden heeft Tekla Holding BV mij gevraagd om eens te kijken naar het pand aan de Zeilweg 32 in Lelystad. Het staat al een tijdje leeg en dat stemde ze niet tot tevredenheid. Ik heb aangegeven dat ik kansen zie voor de creatieve industrie – een broedplaats voor creatieve ondernemers uit Lelystad en omgeving.

ImageImageImageFoto’s van het kantoorgedeelte, de bedrijfshal en het terrein.

Het pand aan de Zeilweg 32 omvat 840 m² kantoorruimte (blauw), 1000 m² bedrijfshal (rood) en ca. 7800 m² terrein. Het kantoorgedeelte wordt een bedrijfsverzamelgebouw voor creatieve ondernemers en de bedrijfshal is geschikt als atelierruimte voor kunstenaars. De entree wordt het centrale gedeelte waarin een loungeset, een lunchtafel en de centrale koffiemachine wordt geplaatst. Het roze gedeelte (de gangen) is geschikt als expositieruimte voor gebruikers en tijdelijke tentoonstellingen.

Image

Tekening van het pand.

Op het terrein (groene gedeelte) kan alles gebeuren ;-). In samenwerking met Marc Koolen van ThePickUpClub willen we starten met het realiseren van huisvesting voor muzikanten en bands. We willen een aantal stalen containers verbouwen waarin de muzikanten een geluidsdichte doos hebben. Op het terrein zijn natuurlijk meer interessante activiteiten mogelijk.

Foto’s van de lounge, kantoorruimten en de gang.

Er zijn inmiddels twee huurders: Atelier4Iris heeft haar atelier hier en ZINspelers gebruikt een gedeelte van de bedrijfshal als repetitieruimte. Er zijn inmiddels diverse geïnteresseerde ondernemers. Binnenkort hoop ik ze te mogen verwelkomen.

Met deze creatieve broedplaats kan de creatieve industrie zich in Lelystad mobiliseren, door laagdrempelige ontmoetingen wordt samenwerking onderling gestimuleeen en de ondernemers en kunstenaar willen we verbinden aan de (traditionele) productiebedrijven in Lelystad en het bedrijventerrein Noordersluis in het bijzonder.

Wil je weten wat voor voordelen jij kan hebben in een broedplaats? Zie hier een video van NOS.nl: http://nos.nl/video/266432-broedplaatsen-schieten-als-paddestoelen-uit-de-grond.html

Creatieve ondernemers floreren in broedplaatsen.

Heb je interesse om eens langs te komen? Op 23 februari organiseer ik een netwerkborrel om het pand te leren kennen en kennis met elkaar te maken. Aanmelden kan via LinkedIn, Facebook of mail.

Drie broedplaatsconcepten en hun toepassing in Lelystad.

In veel gebiedsontwikkelingen zijn creatieve broedplaatsen katalysatoren van ontwikkeling. Wordt een broedplaats opgestart, dan zal het gebied nieuwe bezoekers krijgen, waardoor het gebied aantrekkelijker wordt. Onbekend maakt immers onbemind.

Steden besteden meer en meer aandacht aan de ontwikkeling van broedplaatsen. Zo is in Amsterdam al jaren Bureau Broedplaatsen actief. De organisatie ondersteunt middels advies en subsidies ondernemers bij het opzetten van broedplaatsen. Ook in Lelystad is in 2009 in het stadsdeel Warande de broedplaats De Barak gestart waarmee wordt beoogd de wijk een culturele identiteit te geven middels kunstprojecten.

Creatieve broedplaatsen blijken een sociale, economische of culturele effecten te hebben op zijn omgeving mits hier actief op gestuurd wordt in de programmering van activiteiten en samenstelling van gebruikers en functies (Verschoor 2009).

In interviews met broedplaatsgebruikers kwam bovendien naar voren dat de grootte (in m2), de functie  (mate van commercialiteit) en de locatie de programmatische mogelijkheden kunnen verruimen en beperken en daardoor van grote invloed zijn op de invulling van de broedplaats. Iedere context is anders en vraagt (dus) om andere eigenschappen van de creatieve broedplaats; om een andere stedelijke waarde.

Met dit als uitgangspunt heeft Verschoor drie broedplaats concepten ontwikkeld met ieder hun eigen, op de context afgestemde stedelijke waarde: Expose, Interact en Attract.

  • Expose is een broedplaats waar volop mogelijkheden worden geboden om de cultuurproductie te presenteren aan bezoekers. Het zijn de woonmilieus in en direct rondom het centrum waar Expose het beste gedijt.
  •  In Interact staat de interactie tussen de broedplaatsgebruikers en de buurt met zijn bewoners centraal. De waarde van Interact is in wijken met een lage sociaal economische status en met veel stadsvernieuwingsprojecten.
  • Attract is een broedplaats voor extreem extraverte creatieve bedrijvigheid en diverse (culturele) publieksfuncties die gezamenlijk een sterk imago op kunnen bouwen en  publiek trekken. Attract is geschikt voor leegstaande kantoren locaties en leegstaande industriële locaties (bedrijventerreinen).

De drie concepten toegepast in Lelystad:

= In het stadscentrum en de kustzone dreigt een verarming van het voorzieningenaanbod omdat de kosten voor woon- en werkruimte, kleinere winkels of galeries te hoog is. Expose kan een exclusief en innovatief voorzieningenaanbod bieden.

= De Zuiderzeewijk, de Kamp / Wold en de binnenstedelijke bedrijventerreinen (Gildehof, Kempenaar, Jol, Meent en Griend) zijn geschikt voor Interact broedplaatsen als de ondernemers en kunstenaars worden verbonden aan wijkbelangen.  Zo wordt de bestaande monofunctionaliteit van de buurt doorbroken, levendigheid gecreëerd en de interactie met de omwonenden opgezocht.

= Broedplaats Attract is, vanwege de aantrekkende werking op bewoners en bezoekers, geschikt in de (deels verlaten) wijken Noordersluis, Lelycentre en Oostervaart (niet op de kaart). Het karakter en imago van de in onbruik geraakte terreinen veranderen wat ten goede komt voor toekomstige ontwikkelingen.