Categorie archief: #vastgoed

Mijn visie op Vastgoed.

Wil je op de hoogte blijven? Klik op Follow (kolom rechts, onder ‘Follow Blog via Email’). Like what you read? Deel de blog op twitter, facebook of LinkedIn.

Leegstand in Lelystad anno 2018

Lelystad – De kantoren leegstand in Lelystad laat een rooskleuriger beeld zien in 2018 dan in 2013. In mijn blog van 13 maart 2013 (klik hier) was er nog een leegstand van 60.315 m² te melden. In 2018 kom ik op een leegstand van ‘slechts’ 33.122 m².

De voornaamste reden is dat er de afgelopen vijf jaar diverse grote herbestemmingsprojecten zijn gerealiseerd en / of plannen zijn gemaakt voor herbestemming of sloop-nieuwbouw.

Met name in het Lelycentre (Plaats 1, Maerlant en omgeving), het Stadshart (Waagh, Stadhuisplein en Agoraweg) zijn plannen gemaakt en gerealiseerd.

De grootste opgave voor de komende jaren ligt op het bedrijventerrein Oostervaart (Nikkelstraat, Pekstraat, Platinastraat en Staalstraat) en Noordersluis (Vaartweg) waar op 8 locaties circa 10.000 m² kantoor leeg staat. De opgave is sowieso groot omdat herbestemming naar wonen niet opportuun is, herstructurering ligt meer voor de hand.

Hier ligt een mooie kans voor het nieuwe college. Ben benieuwd of er in het nieuwe collegeprogramma gericht beleid op herstructurering van de bedrijventerreinen wordt ingezet.

Advertenties

Hallo raadsleden van Lelystad, wakker worden…

In Lelystad zijn zo’n 140 woningen vergund tot een kamerverhuurpand, daarnaast verwacht de gemeente dat er zo’n 80 illegale panden worden verhuurd. De gemeente Lelystad wil de komende jaren extra controles uitvoeren en handhaven. In de kadernota wil het college €380.000 beschikbaar stellen  voor toezichts- en handhavingscapaciteit.

Zie ook het bericht van Omroep Flevoland: http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/146206/lelystad-extra-controles-op-kamerverhuur-in-lelystad

Met een gemiddelde woningbezetting van 5 personen kom je al gauw op 1.100 mensen die in Lelystad op een kamer wonen. Daarnaast weet ik dat er wachtlijsten zijn bij de verhuurders. De nood is hoog, zeker als de gemeente gaat handhaven.

Kan de gemeente hiervoor niet beter ruimte beschikbaar maken in hun woningbouwprogrammering? Investeerders en ontwikkelaar kunnen uitgenodigd worden om microwoningen te realiseren. Bij een woningbouwproductie van 110 woningen (10% van de markt) en een grondprijs van € 7.540 (is 50% van de kavelprijs sociale woningbouw) levert dit een grondwaarde op van € 829.400.

microwoningen
Bij handhaving van de 80 illegale kamerpanden zijn er op korte termijn zelfs zo’n 400 microwoningen nodig (is € 3.317.600 aan grondwaarde)……

Waarom gebeurt dit nog niet?

Hieronder de vele berichten ten aanzien van de kamerverhuurpanden:

http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/143534/lelystad-beleid-kamerverhuurpanden-deugt-niet

http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/138614/lelystad-kritiek-van-bezwaarcommissie-op-kamerverhuur

http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/100147/lelystad-regels-voor-kamerverhuur-aangepast

http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/143249/lelystad-kamerpand-door-fout-jaren-illegaal-bewoond

http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/80062/lelystad-scherpere-regels-voor-kamerverhuurders

Het Smedinghuis als aanjager van de gebiedsontwikkeling in het Lelycentre.

Op 11 oktober en 1 november is de Globale Gebiedsvisie Lelycentre besproken met de raad.
Eigenaren en het college zitten in een impasse. Het college wil, op basis van scenario 3 (chirurgisch ingrijpen), een gebiedsplan maken en initiatieven die niet strijdig zijn met de Woonvisie en de beleidsnota Wonen Welzijn Zorg zoveel mogelijk te faciliteren.

Twee eigenaren willen een stevig programma met sociale woningbouw realiseren wat strijdig is met de beleidsnota’s. Ik ben zelf betrokken bij de transformatie van het Noorderwagenplein 6. Een kantoor van 9.000m² met een programma van 126 studio’s.

Om uit deze impasse te komen kan de gemeenteraad kaders stellen met welk woningbouwprogramma het gebied wordt ontwikkeld. Als ze kiezen voor een programma met duurdere koop- en huurwoningen hebben de eigenaren een forse opgave.

Het gebied is onaantrekkelijk en in de omgeving bevinden zich voornamelijk sociale huur- en koopwoningen. Het gebied heeft een impuls nodig met als doel om de gebiedsontwikkeling op gang te brengen en wellicht ook de eigenaren te verleiden om voor een andere doelgroep te ontwikkelen.

Op 11 februari 2012 schreef ik in mijn blog dat cultureel erfgoed gewilde locaties zijn. Herbestemde industriële complexen blijken te fungeren als katalysator van ontwikkelingen. Als aanjager voor kwaliteitsverbetering in de omgeving, als motor voor innovatie, als trekker voor cultuur en ontmoetingsplek voor bewoners.

Nu wil het zo zijn dat in het gebied het Smedinghuis is gelegen. Een complex met veel leegstand maar ook veel potentie. Er staan zoveel vleugels leeg dat een herbestemming naar wonen (evt. met zorg) mogelijk moet worden gemaakt. Het industriële karakter van het pand leent zich er uitstekend voor om duurdere loftappartementen te realiseren die verhuurt dan wel verkocht kunnen worden.

De huidige eigenaar Rijksvastgoedbedrijf is niet de partij die dit op wil pakken. Daarom pleit ik voor een Smedinghuis Ontwikkelings Maatschappij (SOM). Deze nieuw op te richten ontwikkelingsmaatschappij kan het vastgoed overnemen en kan de ontwikkeling van de woningen op gaan pakken. De gemeente kan in de SOM participeren zodat zij enerzijds invloed kan uitoefenen op het behoudt van het erfgoed en anderzijds de nieuwe woningbouw als katalysator van de gebiedsontwikkeling inzet.

De Tramremise in Amsterdam is op dezelfde wijze ontwikkeld. Zie dit artikel op www.herbestemming.nu

23 sociale oplossingen om leegstand te bestrijden

Op sociaalweb.nl trof ik een interessant artikel aan: 23 sociale oplossingen om leegstand te bestrijden. Hierbij mijn favorieten:

1. Richt samen met kinderen en ouders in uw gemeente tijdelijke speelvoorzieningen in op braakliggende terreinen.

6. Haal de bioscoop terug na het centrum en organiseer thematische filmavonden in een leeg winkelpand voor minima.

7. Help startende middenstanders uit de bijstand (wat mij betreft niet alleen mensen uit de bijstand) aan goedkope winkelruimte. 

9. Organiseer een open (leegstaande) kantoren- en winkeldag. Dit geeft meer bekendheid bij het grote publiek aan de leegstandsproblematiek en laat zien welke maatregelen de gemeente neemt om het probleem op te lossen.

11. Maak van leegstaande winkels creatieve broedplaatsen voor burgers, sociale ondernemers en kunstenaars.

15. Sta tijdelijke buurtrestaurants toe.

17. Stimuleer ondernemerschap bij mensen in de bijstand en bouw leegstaande kantoorgebouwen om tot centra waar bijstandsgerechtigden onder begeleiding van gepensioneerde ondernemers het vak van ondernemer leren.

23. Toets als gemeente of provincie bestemmingsplannen op de vraag of ze een oplossing bieden voor sociale vraagstukken.

Klik hier voor het hele artikel. 

Mechelen doet het gewoon….

De kop van het artikel luidde: ‘Pop-ups helpen leegstand in centrum wegwerken’

‘MEST, het project dat Mechelse starters helpt om hun winkelconcept uit te testen, is een succes. In drie jaar tijd zijn er een tiental permanente zaken uit ontstaan.

In het centrum van Mechelen is de Geitestraat een winkelstraat die fel wordt geplaagd door leegstand. Op een gegeven moment stonden er een tiental panden leeg. Sinds kort ziet de winkelwandelstraat tussen de Bruul en de IJzerenleen er opnieuw een stuk gevulder uit. En dat is te danken aan MEST, proeftuinen voor Mechelse starters, en enkele enthousiaste beginnende ondernemers.’

Klik hier voor het hele artikel.

Welke gemeente in Nederland durft dit op te pakken?

Gegevens over vastgoed van het Rijk openbaar

Vanaf 12 juli 2016 staan alle verkooptransacties van het Rijksvastgoedbedrijf over het jaar 2015 op https://data.overheid.nl. Het gaat om gegevens van bijvoorbeeld verkochte leegstaande kantoren, kazernes, rechtbanken en gevangenissen.

Het openbaar maken van alle verkoopgegevens is een eerste stap. De komende drie jaar worden ook andere datasets over vastgoed van het Rijk voor iedereen toegankelijk. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens over huur en aankoop van vastgoed, een overzicht van alle gebouwen en gronden van het Rijk, (ver)bouw- en renovatieprojecten, kunst in en bij rijksgebouwen, monumenten in staatsbezit en gegevens over verhuur en pacht.

Vooral met het openbaar maken van koop- en verkoopgegevens levert het Rijksvastgoedbedrijf een bijdrage aan een transparantere vastgoedmarkt.

Vertaling naar de markt
In de lijst heb ik een sortering gemaakt naar type vastgoed. Enerzijds locaties geschikt voor sloop-nieuwbouw, herbestemming van kantoor naar wonen en monumentaal vastgoed.

Er zijn twee locaties geschikt voor sloop-nieuwbouw. De grondprijs bedraagt € 40 – €45 per m².

Er zijn acht kantoorpanden in 2015 verkocht die geschikt zijn als herbestemming naar wonen. De prijs per m² BVO bedraagt gemiddeld € 325 (range: € 97 – € 776). Wat opvalt is dat het niet uitmaakt of de locaties in de randstad zijn gelegen of in de rest van NL. Hier valt de ‘goedkope’ transactie van Westzeedijk te Rotterdam op (aankoop € 128 per m² BVO), het pand is getransformeerd naar 148 huurappartementen voor starters (bron).

Monumentaal vastgoed heeft natuurlijk een hogere intrinsieke waarde. Dit komt ook tot uiting in de prijs per m² BVO. Deze bedraagt voor monumentaal vastgoed gemiddeld € 1.385 per m² BVO. Wat opvalt zijn de ‘goedkope’ transacties in Delft (Korte Geer) en Den Haag (Herengracht).

Driestart bv heeft het pand in Delft aangekocht met de bedoeling om een hotel annex restaurant en zalencentrum te vestigen (bron). Euraco bv herbestemd het pand aan de Herengracht 17 en 19 naar 18 appartementen (bron).

Totale lijst:
blog Gegevens over vastgoed van het Rijk openbaar

Klik hier voor het downloaden van de gehele excel lijst.

‘Geef de winkelkern een eigen karakter’

door Luc Verhoeven

Vastgoedprofessional Peter Krol is als eigenaar van ReBuild.nu actief in de herstructurering van panden; het ombouwen van leegstaande winkelpanden tot andere ruimtes, die meer aansluiten bij de wensen en de ondernemers van deze tijd.  Krol onderkent dat de detailhandel het moeilijk heeft, maar ziet weldegelijk toekomst voor de sector.  

“De markt is nu eenmaal veranderd, dus is het vooral zaak dat de ondernemers en vastgoedeigenaren daarop inspelen. Een integrale aanpak is gewenst.” Detaillisten die in de problemen zitten zijn vaak de eenlingen in de markt. Grotere bedrijven overleven wel. Het simpelweg verlagen van de huren is volgens Krol te makkelijk. 

De oplossing voor winkelleegstand  ligt volgens hem vooral bij de vastgoedsector zelf. “Een belangrijk punt bij het bestrijden en zelfs voorkomen van leegstand is profileren. Geef de winkelkern een eigen identiteit, een eigen karakter. Zelfs op straatniveau kun je dit toepassen. Denk bijvoorbeeld aan het eigenzinnige Bataviastad bij Lelystad of de Negen Straatjes in Amsterdam. Zij zijn als buurt echt een ‘merk’ geworden en plukken er de vruchten van. De toegevoegde waarde van detailhandel tegenover de online markt is niet stervende. De richting van die waarde is wel veranderd. Leegstand trekt leegstand aan. Sector en plaatselijk bestuur moeten investeren om die eerste tekenen van teloorgang voor te zijn.”  Een van Krols initiatieven is een fris en gedurfd concept. De zogenaamde ‘Flexstorez’ kunnen volgens hem  een nieuwe impuls geven aan de leeglopende winkelkernen.   

“Het startkapitaal dat ondernemers neer moeten leggen om een winkel te openen loopt vaak in de tienduizenden euro’s. Het kale pand moet immers volledig worden aangekleed naar de identiteit van de winkel. En dan heb je nog geen maand huur betaald. Flexstorez is een initiatief waarbij winkelpanden door vastgoedeigenaren aangekleed en al worden opgeleverd.”

Het ‘flex’ in Flexstorez zit hem vooral in de roulatie van ‘eigenaren’. Een detaillist kan ervoor kiezen om bijvoorbeeld een maand of een jaar te blijven zitten, om vervolgens plaats te maken voor een nieuwe. Dat wisselend aanbod aan winkels moet nieuwsgierigheid bij de klanten uitlokken en zo de aantrekkelijkheid van het gebied verhogen. 

“Vooral online winkels of startende ondernemingen kunnen hiervan profiteren”, denkt Krol. “Als starter wil je misschien niet meteen jarenlange vaste lasten in de vorm van een winkelpand. Toch wil je een stukje naamsbekendheid opbouwen. Als de naam gevestigd is, maakt het  pand weer plaats voor een nieuw