Categorie archief: #retail2020

Kunnen zelfstandig ondernemers de leegstand oplossen?

Locatus maakte op 25 augustus 2014 melding dat iets meer dan een kwart van de leegstaande winkelpanden in de grootste stadscentra in de afgelopen jaar is gevuld. 82% van de nieuwkomers is een zelfstandige. Zelfstandig ondernemers zijn daarmee een belangrijke partner om de leegstand op te lossen. (klik hier voor het artikel)

Hoe kunnen potentiële starters worden gestimuleerd, zodat er ook meer starters komen?
De afgelopen periode heb ik via het Makelpunt Lelystad geprobeerd te bemiddelen voor startende ondernemers. Alle activiteiten en inzet ten spijt kwam het niet tot een resultaat. Startende ondernemers hebben te kampen met hoge startinvesteringen (voorraad, het pand op orde brengen, marketingkosten en borgstellingskosten) waarmee het voor startende ondernemers lastig is om te starten.

FlexStorez
Met FlexStorez willen we deze barrières wegnemen. We bieden een volledig ingerichte winkel (wand, vloer en plafondafwerking) en extra services zoals de inrichting, het kassasysteem en / of webshop kunnen tegen bijbetaling worden aangehuurd.

Kijk op onze website www.flexstorez.nl voor meer info.

Advertenties

10 vragen over Reversed Showrooming of Webrooming.

Door Michael May van getseoshop.nl ben ik gevraagd om mijn visie op dit onderwerp te geven. Onderstaand treffen jullie mijn antwoorden.

 1. Wat wordt bedoeld met ‘Reversed Showrooming’ ?
Reversed showrooming (ook wel webrooming) is wanneer een consument online gaat om producten te zoeken en vergelijken maar naar een fysieke winkel gaat om de aankoop te doen.

2. Waarom is het belangrijk voor webwinkeliers om op de hoogte te blijven van
deze groeiende offline vraag?
Als je als webwinkelier geen unieke producten verkoopt zal je in de gaten moeten houden wat de concurrentie doet, zowel online als de fysieke winkels.

3. Waarom denk je dat cross-retail nu zo hard stijgt, terwijl het juist op een
dalende koers was?
Ik heb niet het vermoeden dat cross-retail zo hard stijgt. De grote winkelketens krijgen hun online strategie beter op orde. Kleinere mkb-winkels stappen vanwege hun moverende redenen niet over op cross-retail.

4. Welke tools of sites bestaan er nu al die jij aan raad voor retailers of
webwinkeliers om te gebruiken?
Gebruik bestaande vergelijkingssites (Kieskeurig, beslist.nl) en gezamenlijke verkoopkanalen (Fonq ea.) om je producten aan de man te brengen.

5. Wat kunnen webwinkeliers doen zodat ze de klant niet aan de offline
concurrent verliezen?
Goede klantenservice. Zorg dat je als webwinkel betrouwbaar overkomt persoonlijk contact met de klant zodat het voor de klant duidelijk is met wie ze zaken doen en dat er op een gemakkelijke wijze contact met de webwinkelier opgenomen kan worden. Zorg dat er online goede aanbevelingen over je te vinden zijn en communiceer via diverse kanalen (twitter, facebook, mail) persoonlijk.

6. En andersom, wat kunnen fysieke retailers doen om de offline winkel
aantrekkelijker te maken voor de klant?
De fysieke retailer zal zich moeten inzetten op de beleving van de winkel. Het moet weer een feestje worden dat de klant weer naar de winkel komt. Persoonlijke begeleiding en samenwerking met andere retailers in de straat (bijv. door shop-in-shops en Joined Promotions) biedt je de klant iets extra’s wat je onderscheid van de online winkels en de concurrentie van andere steden.

7. Wat zijn opkomende trends en nieuwe initiatieven die ervoor zorgen dat
mensen hun aankoop offline komen doen?
In toenemende mate zullen tijdelijke winkels (pop-up stores) het straatbeeld inkleuren. Dit zijn pure offline players of webshops die zich tijdelijk willen vestigen in een winkelstraat ter promotie van hun merk of vanwege klantenbinding.

8. Wat zijn mooie voorbeelden van bedrijven die al hebben ingespeeld op
reversed showrooming?
BCC is wat mij betreft de kampioen in reversed showrooming. Zij zorgen ervoor dat zij online de laagste prijs bieden bij kieskeurig.nl maar daarnaast kan je ook in de winkel een product tegen een lagere prijs aankopen indien deze ergens anders (online of offline) goedkoper wordt aangeboden.

9. Wat zijn de kritische elementen waar het om draait wanneer mensen kiezen
voor off- en online?
Zorg ervoor dat de sfeer en beleving off- en online congruent zijn aan elkaar.

10. Kan je de volgende stap op dit gebied voorspellen?
Via Near Field Communication (NFC) en Cashless betalen zal het gedrag van de consument drastisch wijzigen. Over enkele jaren worden 90% van de aankopen online aangekocht. De klant bepaald uiteindelijk waar dit gebeurt: thuis, onderweg of in een fysieke winkel. De klant bepaalt uiteindelijk of hij de producten laat bezorgen of gaat ophalen in de winkel. De winkelier moet ervoor zorgen dat zij de klant on- en offline op een makkelijke wijze kan bedienen.

Retail en stadscentra

De detailhandel ondersteunt lokale economieën als aanbieder van werkgelegenheid en het aanbieden van goederen die mensen nodig hebben en willen. Het is aanwezig in elke stad en buurt. Echter, het belang van de detailhandel aan de plaatselijke economie wordt niet altijd volledig erkend.

Stadscentra en winkelstraten vertegenwoordigen ongeveer 42% van de detailhandel, maar het stadscentrum gaat niet langer alleen over winkelen – het gaat over socialiseren, amusement, dienstverlening en cultuur. Succesvolle steden kennen en koesteren dit. Stadscentra moeten veranderen en evolueren om te concurreren – en in sommige gevallen om te overleven.

De stadscentra wordt geconfronteerd met the perfect storm van verandering. Het ondergaat ingrijpende structurele veranderingen als gevolg van technologische ontwikkelingen, veranderende consumentenvoorkeuren en veranderende retail. Maar het recente economische klimaat heeft de verandering versneld en vergroot de impact van deze verandering. Dit is evenzeer een maatschappelijke uitdaging als een economische.

Wat is de rol van de overheid?
De rol van de overheid kan zijn om deze verandering te leiden en de stadscentra te helpen aan te passen aan de behoeften van de lokale gemeenschap. Hoe?
1. belemmeringen en hindernissen wegnemen;
2. stimuleren en ondersteunen van lokaal ondernemerschap en leiderschap om actie te ondernemen;
3. het ondersteunen van de verspreiding van best practices en innovatieve producten en diensten.

 

 

De toekomst van winkelgebieden

Retail is belangrijk voor de economie. Met een omzet van ca. 96 miljard euro (bron: detailhandel.nl) en als grootste particuliere werkgever: 11% van de Nederlanders werkt in de detailhandel (bron: UWV). Veel pensioen- en beleggingsfondsen beleggen in retail bedrijven maar ook in het vastgoed van winkelcentra.

Retail is niet afhankelijk van de overheid van financiële steun maar wordt wel in beïnvloed door een breed scala van beleid en regelgeving.

Dit is een spannende – en vluchtige – tijd voor de detailhandel. Er is een moeilijk economisch klimaat (de laatste jaren staat de omzet flink onder druk) en er zijn fundamentele verschuivingen in de retailer / klant relatie (showrooming, consuminderen, contact met de klant) en de concurrentie met pure internetplayers is groot.

De traditionele businessmodellen gebaseerd op fysieke, bakstenen en mortel winkels evolueren. Steeds meer retailers passen ‘multichannel’ verkoop toe: het integreren van verschillende verkoopkanalen zodanig dat de mogelijkheden die een klant heeft om te surfen, te kopen en te leveren wordt vergroot.

De populariteit en groei van het internetshoppen en het mobiele gebruik heeft grote gevolgen op de winkelcentra. In veel gevallen vermindering van het aantal fysieke winkels? Of het veranderen van het gebruik van hoe we gebruik maken van de bestaande ruimte. Het is ook het creëren van een behoefte aan nieuwe en andere retail. De beleving (customer experience) op winkel-, straat- en winkelcentraniveau blijft echter het meest vitale ding om goed te krijgen. En dan niet alleen de fysieke omgeving maar ook de virtuele (online) omgeving.

Wat brengt de toekomst voor de winkelgebieden? Met zijn allen zullen we altijd de behoefte hebben om te blijven winkelen. De detailhandel zal zich blijvend aanpassen en evolueren om aan deze behoefte te voldoen. Hoe ziet dat eruit?

Een strategie voor winkelgebieden
Strategisch zullen retailers, vastgoedeigenaren en gemeenten blijvend moeten samenwerken om de klantbeleving op orde te brengen en te houden.

1. Identiteit en beleving
Het belangrijkste onderdeel is identiteit. Op welk niveau bevindt zich de winkelcentra? Wijkniveau (de wijkcentra), stadsniveau (Lelystad) of bovenregionaal niveau (bijv, Amersfoort) of heeft het winkelgebied landelijke uitstraling (Amsterdam en bijv. BataviaStad). Welke identiteit past daar bij?

Welke beleving wordt daar bij aangeboden? De belevenisvolle momenten dragen bij aan de identiteit van het gebied.

2. Diversiteit winkelaanbod en aanpak leegstand
De compleetheid van het winkelaanbod is een belangrijke reden dat mensen kiezen voor een bepaald winkelgebied. Mocht dit onvoldoende zijn dan moeten vastgoedeigenaren meewerken aan pop-up stores en shop-in-shop om het aanbod te vergroten.

Uit onderzoek blijkt dat een kwart van de consumenten winkelcentra mijdt vanwege leegstand (bron: multiscope). De aanpak van de leegstand (voorkomen, behandelen en genezen) draagt daar in belangrijke mate bij.

3. Mutichannel strategie
Consumenten (ook ouderen) omarmen nieuwe technologieën. Dat heeft onder andere tot gevolg dat ze meer en meer online shoppen. In de huidige retailmarkt vindt 83% van de omzet nog offline plaats. Consumenten verwachten dat dat in 2020 terug is gelopen naar 48%. Experts zijn wat gematigder en denken dat het in de nabije toekomst zal gaan om 36%.

Hoe dan ook, het online shoppen heeft invloed op het winkelen. Welke maatregelen kan je als winkelgebied nemen?
– Online bestellen en via bezorg- of afhaalservice kunnen klanten de producten makkelijk bij de winkel afhalen of worden ze netjes thuis bezorgd.
– Een gezamenlijke website of app met info over de winkels, openingstijden, lokale aanbiedingen, plattegrond, evenementen en services.
– Een gezamenlijke website of app met een webshop met alle ondernemers.
– Gezamenlijke communicatie middels nieuwe media zoals facebook, twitter en email en oude media zoals folders, advertenties.

Over Peter – Peter Krol is een veelzijdige Vastgoedontwikkelaar met ruim 17 jaar ervaring in de ontwikkeling en realisatie van commercieel en maatschappelijk vastgoed en woningbouw. Hij is gewend een leidende – en pioniersrol in projecten te vervullen en is zeer actief op het gebied van conceptontwikkeling, marketing en communicatie en het vinden en verbinden van partners en gebruikers aan vastgoed.

De culturele instellingen (KUBA) als aanjager van de organische gebiedsontwikkeling van het Stadshart

Het masterplan voor het Stadshart van Lelystad verschuift in het huidige (economische) klimaat naar een organische gebiedsontwikkeling. De grootschalige projecten zijn complex en door de huidige economische crisis staat de haalbaarheid onder druk. In december is het masterplan 3.0 vastgesteld waarin diverse projecten op de lange baan zijn geschoven. De gebiedsontwikkeling komt hiermee in een andere realiteit te staan: veel winkel- en kantorenleegstand en tijdelijke landschappen.

Een mogelijk antwoord op de huidige problematiek is organische gebiedsontwikkeling.

‘Gebiedsontwikkeling gaat over samenwerken: een bundeling van ambities,belangen, partijen, disciplines en geldstromen voor de vernieuwing van een gebied. Dit vereist afstemming tussen veel partijen zoals overheden,marktpartijen, bewoners, omliggende bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Organische gebiedsontwikkeling is niet veel anders in opzet. Organische ontwikkeling staat voor een niet-bedachte ontwikkeling. Iets dat groeit (ontwikkelt) op een eigen en spontane manier waarbij het initiatief ligt bij de wensen of behoefte van de bewoners en gebruikers. Waar het binnen organische gebiedsontwikkeling om gaat is, op welke manier er flexibeler omgegaan kan worden met de ruimtelijke (her) inrichting van een gebied.’ (Bron: R.P.C. Suntjens, MCD Scriptie)
De vertaling naar het Stadshart Lelystad
Met organische gebiedsontwikkeling wil je gebruik maken van de kracht vanuit het gebied en aansluiting vinden bij de bestaande stedelijke structuur. Poppodium Underground, De Bibliotheek en het Agora theater (blauwe sterren) liggen strategisch in het gebied en kunnen een veel pregnantere rol op zich eisen.

Vanwege de vele activiteiten hebben zij een bijdrage aan de branding, identiteit, en beleving van het stadshart, kunst en cultuur kunnen aanjager zijn van het tijdelijk gebruik van de pauzelandschappen en leegstaande winkels en kantoren (rode stippen).

organische gebiedsontwikkeling lelystad
Aanbevelingen

1. Belevenisregisseur
Bezoekers van steden willen vermaakt worden. Retail deskundigen spreken al langer over de noodzaak van beleving. Winkelen moet als het ware entertainment worden. Winkelen wordt meer en meer verweven met leisure. Voorheen werden beide functies nog als zelfstandig gezien, maar beide raken ook in planprocessen steeds meer verweven. In mijn blog van 22 april 2012 pleitte ik al voor een belevenisregisseur. Een regisseur die activiteiten aanjaagt en communiceert.

2. Cultuurmakelaar
Een cultuurmakelaar kan proactief zoeken naar mogelijkheden om kunst en cultuur te integreren in de inrichting en gebruik van de openbare ruimte (pauzelandschappen) en de leegstaande winkels en kantoren.

Voorbeelden zijn het bkkc in Den Bosch en Marcus Westbury in Newcastle.
– Het bkkc brengt gemeenten en andere partners samen en ontwikkelt pilotprojecten die laten zien welke meerwaarde cultuur genereert bij gebiedsontwikkeling en welke kansen er voor makers liggen. We brengen partijen en sectoren die zich bezighouden met ontwikkeling, beheer en gebruik van de ruimte bij elkaar en nodigen uit tot samenwerking en kennisuitwisseling.
– Marcus Westbury vulde met zijn Renew Newcastle Project zeventig van de 150 leegstaande panden in een gebied met ondernemers met een passie. Deze ondernemers kregen gratis een ruimte ter beschikking. Deze ruimte, een etalage of winkel vulden ze volledig met hun eigen idee in. Ineens was er weer beweging in de straat. Consumenten bleven staan, keken in de etalage of gingen naar binnen om iets te kopen. Er ontstond een sneeuwbal effect waardoor het gebied weer andere bezoekers aantrok. Hierdoor wilden commerciële bedrijven en winkelketens zich weer vestigen in de andere leegstaande panden in het gebied.
Flughaven Tempelhof Berlijn: Dit in 1994 gesloten treinrepareerstation is sindsdien een vrijplaats voor uiteenlopende culturele en creatieve initiatieven en één van de geslaagde Berlijnse voorbeelden van Zwischennutzung. Zo is er een skatehal, een kindercircus, een klimtoren op een voormalige bunker, een nachtclub en zijn er ’s zomers filmvoorstellingen in de openlucht. Uiteraard is er een Biergarten en iedere zondag een rommelmarkt.

De Kubus heeft mijn zijn cultuurintendant en cultuurscout de mogelijkheden en netwerk om deze rollen in te vullen.

De waarde van tijdelijke functies
Het is belangrijk dat de oude, grotendeels negatieve identiteit van het stadshart wordt omgevormd naar een nieuwe positieve gebiedsidentiteit. Beleving, in casu kunst en culturele evenementen, is bepalend voor de vorming van de identiteit. Daarmee heeft het Stadshart een unique sellingpoint t.o.v. Bataviastad en de ons omringende gemeenten. De rol van tijdelijke functies kan in belangrijke mate bijdragen bij de creatie van een positief imago en de vorming van een nieuwe gebiedsidentiteit: een Urban Entertainment Centre.

‘De nieuwe, publiekstoegankelijke functies hebben een verandering van gedrag tot gevolg. Evenementen veroorzaken een brede bekendheid voor het gebied – festivalisering van de marketing – en hebben een rol als kwartiermaker. Tijdelijke functies hebben als instrument een positief effect op de levendigheid, authenciteit en bekendheid van een gebied.

Tijdelijke programma’s dragen bij aan essentiële verandering van gedrag in het gebied. Het zijn voornamelijk de publieke functies zoals horeca, leisure, sport, evenementen en sociaal culturele voorzieningen … die een zichtbare bijdrage leveren. Het vestigen van diverse nieuwe functies, de verandering van gebruik van het gebied, het opheffen van barrières en het maken van verbindingen leiden gezamenlijk tot levendigheid in het gebied. De verandering van gedrag heeft het meest effect op de gebiedsidentiteit als de tijdelijke functies een relatie hebben met de toekomstige ontwikkeling.’ (Bron: S. Sijbers, Thesis MRE)

Gelet op het bovenstaande is het interessant dat de gemeente Lelystad twee (tijdelijke) initiatieven ondersteunt of start.

#Loods32 kan dankzij een bijdrage van stichting Doen en de gemeente Lelystad het project ‘Onze huiskamer, stadhuisplein’ starten. Woensdag 7 mei wordt het stadhuisplein volgestort met boomstammen, met dank aan staatsbosbeheer. Wij brengen de natuur terug naar het stadshart. Diezelfde woensdag en de daaropvolgende donderdag zal Iris v’t Bosch in samenwerking met ROC Flevoland afdeling bouw en All-in-wood, Lelystad een ‘klapbanke’ maken. Een grote spiraalvormige bank met een doorsnede van ca. 9 meter zal in twee dagen opgebouwd worden. Deze bank is het hart van alle activiteiten in ‘onze huiskamer’ gedurende de maanden mei, juni, juli, augustus en september.
Kom meedenken en meehelpen om mooie activiteiten te ontplooien in ‘onze huiskamer’.

Bioscoop Lelystad | Het gebouw van de voormalige bioscoop is een van de grootste panden in het stadshart, waarvan de gemeente eigenaar is. Door het op korte termijn weer een functie te geven die extra aantrekkingskracht biedt voor het stadshart, wil de gemeente een positief signaal afgeven. Stichting Utopodium en stichting dansstudio WB hebben samen de handen ineengeslagen om deze functie te vervullen en te komen tot een voorlopige indeling van het pand.

In Lelystad zijn heel veel culturele initiatieven en activiteiten. Binnen het stadshart is al langere tijd de behoefte om een plek te realiseren waar deze activiteiten plaats kunnen vinden. Met de realisering van een proeftuin in het gebouw van de voormalige bioscoop kan laagdrempelige ontmoeting en samenwerking onderling worden gestimuleerd. De bioscoop zou hiervoor ingezet kunnen worden, omdat de gemeente eigenaar is.

FlexStorez. De oplossing voor de winkel leegstand!

Download hier de FlexStorez app in de AppStore.

Er is een groot probleem in Nederland. Een probleem op het terrein van het vastgoed dat qua maatschappelijke impact groter is dan de malaise die we kennen op de kantorenmarkt. Het gaat om ons winkelvastgoed.

Er is een enorme leegloop in de Nederlandse winkelstraten. Waar winkels in het verleden een lucratief sluitstuk waren van vastgoedontwikkelingen (namelijk de opvulling van de plint). Momenteel vormen winkels een belangrijk onderdeel, namelijk het hart, van de Nederlandse vastgoednachtmerrie.

De kantorenmalaise is bijna altijd een maatschappelijk randverschijnsel. Letterlijk, omdat leegstaande kantoren in de regel zich bevinden in bedrijvenparken. Lekker uit het zicht van ons dagelijks leven. Winkels zijn in Nederland overal te vinden. Nederland is niet alleen een dichtbevolkt land maar staat ook bovenaan iedere lijst die gaat over winkeldichtheid. Op bijna iedere hoek van de straat zijn winkels te vinden.

Een tweede karakteristiek van Nederland is de hoge ontwikkeling van onze internet-infrastructuur. Dit maakt het alternatief voor het winkelen buiten de deur (namelijk het winkelen binnen de deur) wel erg makkelijk bereikbaar.
Ondanks het feit dat de Nederlandse overbewinkeling een afremmende werking heeft op internetwinkelen. Is de laatste al jaren een grote groeier.

Kortom de winkelverkopen in de straten lopen terug, de taart wordt kleiner. Huren zullen omlaag moeten. Dat is het traditionele deel van de oplossing. De maatschappij is namelijk ook in beweging. Vijf jaar geleden kenden we geen tablets en verzette velen zich nog tegen de smartphone. De wereld is veranderd, de mens verandert, de wereld verandert maar onze winkelstraat….NIET?!

Wij geloven daar niet in! Wij vinden dat de winkelstraat moet veranderen. En wel in een ‘leefstraat’ of ‘belevenissenstraat’ of ‘in de uit-eten-ga straat’ of in de ‘straat-waarin-ik-mij-in-mijn-vrije-tijd-vermaak’ of in de ‘verassing-straat’.

Kortom er moeten ondernemers naar de winkelstraat. Beleving, fun, ontspanning en winkelen moeten gelijk vertegenwoordigd worden. Daarnaast moet Het Nieuwe Winkelen in de winkelstraat komen. Wij gaan meewerken om die verandering tot stand te brengen. Doet u mee? Gaat u mee op de veranderingen in de tijd? Of gelooft u nog in zaken als de typemachine, de Winkler Prins, de bakelieten telefoon, het faxapparaat en Nokia. Als u niet mee aan boord komt dat mist u geheid de boot. Doe dat niet en lees onze aanpak en ons concept: FlexStorez.

Oplossingen
Hoe kan de leegstand van winkels worden opgelost en tegengegaan? Nu weten we allemaal dat je door te praten niets verandert aan het probleem. Er moet worden gehandeld. Twee fundamentele routes dienen te worden ingezet.
1. Het verlagen van toetredingsdrempels tot de winkelmarkt. Het moet voor ondernemend gestelde mensen veel eenvoudiger worden om een winkel te starten. De verhuurstructuur en regelbrij moet drastisch worden aangepakt.
2. Vernieuwing. Naast merkgebaseerde winkelketens (Hema en Zara) en budgetformules (Action), is er in de winkelstraat nog steeds ruimte voor vernieuwende ondernemers. Het voordeel is dat juist deze groep (van verrassende modewinkels, designshops en speciaal- en ambachtszaken) de winkelstraat aantrekkelijk maken.

ReBuild.nu is gestart met FlexStorez om een nieuw en aantrekkelijke winkelstraat te maken. Belangrijk onderdeel van de nieuwe invulling is dat de uitstraling op orde wordt gebracht en de winkel inzet op beleving en trends in Het Nieuwe Winkelen.

Wat is FlexStorez?
FlexStorez stoelt op een aantal fundamenten:
1. Een startende detaillist is geen aannemer, noch een ICT specialist. Hij wil eenvoudig een winkel kunnen betrekken en zich geen zorgen maken over nutsvoorzieningen, bekabeling, gevelinrichting en de afwerking van de muren en vloeren.
2. Niemand weet hoe zijn winkel er over vijf jaar bij staat. Waarom dan wel werken met huurcontracten van 5+5 jaar?
3. Een betaalbare m2-prijs. Die rekening houdt met de opstart van de onderneming.

FlexStorez biedt een afgewerkte winkel (geen casco), een flexibele huurtermijn (per maand opzegbaar) tegen een klantgerichte m2-prijs.

Vind u het leuk om te zitten naast een aantal rommelige outlet-achtige winkeltjes of waardeert u meer een eigentijdse hippe winkel die is aangepast voor het nieuwe winkelen?

Het aanpassen van de verhuurstructuur is 1 ding, het werken aan beleving en uitstraling is evenzo cruciaal. Als u uw auto wil verkopen dan weet u dat een schone, gepoetste auto meer gewaardeerd wordt dan een stoffige auto vol met afval. Wat u weet weten veel winkelverhuurders niet.
Zij willen vaak eerst een vijfjarig huurcontract met u sluiten en dan pas praten over een bijdrage in de noodzakelijke verbouwing. Zo kom je niet tot zaken anno 2014.

FlexStorez biedt winkelruimte aan die klaar is voor gebruik. De nutsvoorzieningen werken, internet (wifi) is aanwezig en de wanden zijn netjes afgewerkt en de ruimte is schoon. Wij plakken uw logo en QR-codes op de winkel en verwelkomen u in ons netwerk van on-en-offline winkeliers. Want o ja, wij helpen u ook met de start van uw online winkel (als u die nog niet had).
Wilt u een plug and play winkel? Ook dat kan bij flexStorez. Wij kunnen namelijk ook voor u de schapinrichting organiseren. We blijven wel af van uw kassa. De kassa en de voorraad moet u zelf regelen.

Bent u een webshop? Verschuil u niet langer in een bedrijvenpark maar kom naar de winkelstraat. Laat u zien! Wilt u zich wel laten zien maar niet altijd maar open moeten zijn? Ook daarvoor hebben we een oplossing: u huurt bij ons winkelschappen in een door ons gerunde winkel. Wij beheren bovendien uw voorraad en zorgen voor verzending (bij een online-verkoop) of de kassa afhandeling (fysieke verkoop).

Verhuurdersinformatie
Bent u een eigenaar van winkelpanden. Heeft u leegstand? Wij lossen de leegstand graag voor u op. Als u verspreid winkelleegstand heeft in uw portefeuille en de lokale makelaar maar niet wil verhuren dan kunt u natuurlijk blijven wachten, en wachten, en wachten. Als alternatief kunt u ook wat aan de leegstand doen. U kunt ons inschakelen.

Wij managen voor u de winkelverhuur. Passen de winkel aan naar het nieuwe winkelen. Sluiten uw winkel aan op het netwerk van flexstores waardoor de huurder onderdeel wordt van het ondernemersnetwerk. De huuropbrengsten zijn omzetgerelateerd. Wij kosten u 20% van de ontvangen winkelhuur. Is dat veel? Misschien wel, maar u houdt wel veel meer over dan hetgeen u nu heeft. De leegstaande winkel kostte u geld. De makelaarsprovisie houdt u in uw zak en een groot deel van de beheersadministratie bent u kwijt.

FlexStorez biedt de volgende voordelen
– Uw winkel levert weer geld op!
– 1 aanspreekpunt, 1 huurder, 1 contractant.
– Minder leegstand door het snel kunnen inspelen op de marktvraag.
– Inspelen op nieuwe trends op het gebied van Het Nieuwe Winkelen.

Gemeente
Voor de gemeente is het interessant omdat op korte termijn de leegstand significant wordt verminderd. Veiligheid in de straten nemen toe. De burger is vrolijk, etc.

Uitdrukkelijk willen wij samen met de gemeente de acquisitie oppakken om nieuwe retailers te interesseren om zich in de stad te vestigen.

Download hier de FlexStorez app in de AppStore.

Hotel of winkel? Hostmanship als oplossing van de winkel leegstand!

Hotels en winkels. Zijn er veel verschillen? Natuurlijk, in een hotel staat gastvrijheid voorop. Het hotel wil graag dat de gast plezier heeft en terugkomt bij een volgend bezoek en / of dat hij voor positieve mond-tot-mondreclame zorgt. De gast wil zich graag thuis voelen en vindt het helemaal geweldig als zijn verwachtingen worden overtroffen. Een hotel werkt met een gastvrijheidsconcept waarin beleving het sleutelwoord is.

Maar als het gaat om een winkel is het veel minder gebruikelijk om gastvrijheid voorop te stellen. Eigenlijk is dat vreemd. Natuurlijk, een winkel is niet afhankelijk van een klant voor een herhaalbezoek. Is de beleving van de retailer niet even belangrijk als de beleving van de hotelgast?
Zoals een hotel is ontworpen om gasten te ontvangen, zo is een winkel toch ontworpen om een retailer te verleiden om zich op de locatie te vestigen?

De afgelopen periode heb ik mij verbaast over de wijze waarop vastgoedeigenaren een retailer die interesse toonde om hun winkel te huren ontvangen. Smerige ramen, geen sleutels aanwezig, langdurige wachttijd voordat een makelaar een reactie geeft, een winkel die niet af is. Waarom dient de dienstverlening niet om de klant zich welkom te voelen?

Hostmanship is de kunst om aan mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn, dit vertaalt zich in een manier van werken.’ Het betreft de uitstraling van het pand, de communicatie naar de klant maar bovenal de wens van de klant staat centraal.

Wat zijn de elementen waarop iemand zijn omgeving beoordeelt? Het aspect huisvesting krijgt de meeste aandacht. Maar aspecten zoals ICT en aanvullende diensten? In de kantorenmarkt wordt al op veel meer aspecten de aandacht gelegd. De kwaliteit van de huisvesting, het aanbieden van meubilair, wifi, vergaderfaciliteiten, catering of de receptie maar ook een hoge mate van flexibiliteit en communityvorming is het toverwoord om nieuwe kantoorgebruikers te verleiden.

Als de winkeleigenaar zich focust op Hostmanship, zich niet alleen concentreert op huisvesting maar zijn dienstverlening aanpast aan de wensen van zijn klant, of beter: zijn toekomstige nieuwe klant. Is de winkel leegstand dan niet snel voorbij?