Eerste uitkomsten Taskforce leegstand Stadshart Lelystad

Lelystad – Een aantal weken geleden heeft de gemeente het initiatief genomen om een Taskforce leegstand op te richten. Samen met vertegenwoordigers van o.a. de BIZ en de BKL is gekeken wat partijen gezamenlijk kunnen doen om de leegstand te bestrijden en het stadshart weer een beweging de goed kant op te laten maken.

Er zijn drie leegstand strategieën bedacht, namelijk voorkomen, behandelen en genezen. En die strategieën zijn voorzien van mogelijke acties. Acties waarvoor we gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen.

Uitkomsten laatste onderzoeken rond het Stadshart
In het Masterplan werd al onderkent dat het belangrijk is dat het stadshart een compactere kern gaat krijgen. Concentratie in plaats van groei. Met de realisatie van de Promesse zijn grote winkelketens naar het Stadshart gehaald, die de door de consumenten aantrekkelijk worden gevonden. In de laatste onderzoeken rond het Stadshart is te zien dat de afvloeiing naar Almere en Dronten lager zijn geworden, omdat het grootste deel van die winkels nu ook in Lelystad te vinden zijn. Wat echter ook uit deze onderzoeken naar voren komt is dat de bijzondere winkeltjes, horeca en sfeer nog steeds worden gemist. Als ondernemers moeten stoppen en de eigenaar de panden niet onmiddellijk verhuurd krijgt ontstaat bovendien het risico van een negatieve spiraal. Tijdelijke invulling kan helpen die spiraal te voorkomen.

Leegstand strategieën
De Taskforce heeft voor het stadshart een aantal leegstandsstrategieën opgesteld en daarbij ook concreet een aantal maatregelen benoemd. Het betreft de volgende strategieën:

Voorkomen: in kansrijke (deel)gebieden inzetten op behoud en versterking aantrekkingskracht, door beheer, management, marketing en evenementen en het voeren van consistent en consequent detailhandelsbeleid ten aanzien van nieuwe detailhandelsmeters.
Behandelen: leegstand (tijdelijk) oplossen door bijvoorbeeld invullen lege etalages, pop-up stores en tijdelijk verhuur.
Genezen: leegstand structureel aanpakken door actieve herinvulling of (ruimte voor) transformatie.

Uitkomsten winkelacht met bijbehorende strategie
Voor het Stadshart is geconstateerd dat de winkelacht (Promesse, Dukaatplein, Kroonpassage, Stadhuisplein, Neringpassage en de Wissel) de strategieën ‘voorkomen’ en ‘behandelen’ kunnen worden toegepast. De maatregelen die bij deze strategieën horen kunnen op korte termijn worden ingezet en houden daarmee de winkelacht aantrekkelijk. Hierbij wordt ingezet op behoud en versterking aantrekkingskracht door het oplossen van leegstand middels gerichte acquisitie en realisatie van pop-up stores en pop-up horeca en het stimuleren van winkels door mogelijkheden te bieden voor startende ondernemers op het gebied van een winkel op proef, huurincentives of omzethuur. Het voorkomen van leegstand door overleg met detailhandelaren over bedrijfsopvolging, herfinanciering of huurprijsonderhandeling.

Indien in de winkelacht de leegstand toch structureler van aard is moet dit tijdelijk opgelost worden door bijvoorbeeld het invullen van lege etalages door detailhandelaren en/of het plaatsen van raamstickers of digitale interactieve displays. Voor de winkelacht is er ook gesproken over het verplaatsen (ruilverkaveling) van bepaalde winkels naar andere plekken in het stadshart. Het biedt de mogelijkheid om winkels te clusteren zo te thematiseren om daarmee het Stadshart in het totaal te versterken.

Uiteraard geldt voor de winkelacht dat het belangrijk is dat er evenementen en promoties worden georganiseerd door ondernemers en gemeente zodat de beleving en attractiviteit van het Stadshart verder wordt vergroot. Dit kan op korte termijn worden georganiseerd en de maatregelen hebben een groot effect.

Uitkomsten overige gebieden Stadshart met bijbehorende strategie
De overige gebieden (Neringpassage, de Waag, en aanloopstraten zoals Stadhuisstraat en Poststraat) komen in aanmerking voor de strategie genezen. De leegstand moet structureel worden aangepakt door actieve transformatie. Vastgoedeigenaren worden gestimuleerd om op straatniveau of complexniveau nieuwe vastgoedconcepten te initiëren. Overig winkelleegstand wordt ingevuld met woningen, ruimte voor startende bedrijven, creatieve bedrijvigheid (maakindustrie), broedplaatsen, coworking spaces en / of tentoonstellingsruimten. Bij gebrek aan medewerking van eigenaren kan worden gedacht om een leegstandsverordening in te voeren.

Taskforce leegstand Stadshart
De Taskforce is een denktank die op basis van lokale kennis en trends een bijdrage levert aan oplossingen tegen de leegstand en voor de verbetering van de beleving van het Stadshart. Deze denktank bestaat naast de gemeente uit een afvaardiging van de BIZ de BKL en de lokale gamechanger Peter Krol.

Advertenties

4 Reacties op “Eerste uitkomsten Taskforce leegstand Stadshart Lelystad

  1. een idee,…. op zaterdag, laagdrempelig, een ruimte(winkelpand) om muziek te maken(voor iedereen die in die ruimte muziek wil maken), vrije(gratis) inloop, zichtbaar en hoorbaar voor winkelend publiek.
    Muziek is internationaal.

  2. genoeg mensen die ruimte zoeken, gewoon oplossen dus, met de leegstaande panden.

  3. Zet hem op Peter eindelijk iemand die zijn verstand gebruikt en inzet tot oplossingen. http://www.mensendingen.nl

  4. Pingback: 11 Stories You Need To Know Today! #leegstand | peterkrol

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s