Respons op online onderzoek ‘Instrumenten voor gemeentelijke aanpak leegstand.’

Met dit onderzoek hebben wij de Nederlandse vastgoedprofessionals gevraagd hun visie te delen op de gemeentelijke aanpak van de leegstand. Wat werkt en wat werkt niet? In totaal 12 professionals uit het vastgoed deden mee. We peilden hun visie om daarvan te leren. We willen dit rapport aan iedereen die zich bezighoudt met de aanpak van leegstand zinvolle en bruikbare inzichten en handvatten bieden.

Definitie: Onder leegstand verstaan we ‘een ruimte van 500 m2 v.v.o. of meer in opgeleverde kantoorgebouwen die beschikbaar is voor verhuur of verkoop en die niet in gebruik is als kantoor’.

 

Resultaten
De groep voor wie leegstand een probleem is, is volgens de professionals de groep eigenaren van vastgoed (75%) en de gemeente (75%). Eigenaren moeten ook wel, als hun vastgoed leeg komt te staan, verliezen ze geld. Gemeente hebben te kampen met een verslechterend vestigingsklimaat en verloedering van de buurt of wijk.
25% van de respondenten is van mening dat banken probleemeigenaar zijn.

vraag 2 probleemeigenaar leegstand

80% van de professionals gelooft dat leegstand een probleem is waar de overheid prioriteit aan moet geven. Ook geloven ze dat de aanpak alleen zinvol is als deze integraal wordt aangepakt.

vraag 4 7 leegstand probleem waar prioriteit
Als aanjagers om de leegstand aan te pakken moet de markt verleidt worden tot transformatie. Hetzelfde geldt voor het instrument ‘Leegstandsbeheer en Tijdelijk gebruik.
# 15. De markt verleiden tot transformatie [50%]
# 8. Leegstandsbeheer en Tijdelijk gebruik [42%]

vraag 5 welke instrumenten

De professionals geloven in een integrale aanpak. Dat zie je ook in de resultaten terug. De volgende instrumenten worden door 25% van de professionals als wenselijk geacht.
# 4. Overleg met eigenaren [25%]
# 7. Overleg met eindgebruikers [25%]
# 9. Bij elkaar brengen van vraag en aanbod – leegstandsmanager [25%]
# 11. Lange termijn visie [25%]
# 13. Terughoudendheid nieuwbouw [25%]
# 14. Organiseer een Open (leegstaande) kantorendag [25%]

Er zijn extra maatregelen die de leegstand kunnen oplossen. Het bestemmingsplan kan als instrument gebruikt worden door (tijdelijk) een andere bestemming [42%] of meer flexibele bestemmingsplannen op te stellen [58%]. Dan gaat er om dat je omschrijft wat je niet wilt in plaats van wat alleen mag of dat er dubbele bestemmingen (bijv. wonen en werken) worden toegepast op pand- of gebiedsniveau.

58% is van mening dat ingezet moet worden op het transformeren van leegstand vastgoed.

vraag 8 welke extra maatregelen

Opvallend is dat weinig respondenten geloven dat sloop – nieuwbouw een oplossing is om de leegstand op te lossen [17%].

Gelet op het aantal respondenten (12) willen wij iedereen uitnodigen om deel te nemen aan dit onderzoek. Klik hier om aan het onderzoek deel te nemen.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s