Mixed use als uitdaging voor de Plaspoelpolder – Rijswijk?

Mixed use, oftewel functiemenging, lijkt interessante aanknopingspunten te bieden voor toekomstige verstedelijkingsopgaven. Enerzijds draagt het bij aan het creëren van aantrekkelijke woon- en werkmilieus. Anderzijds kunnen deze gemengde ontwikkelingen een bijdrage leveren aan een verhoging van het ruimtegebruik.

De Plaspoelpolder staat de komende jaren voor een revitalisering van het gebied. De gemeente zet in op een verbetering van het gebied middels geleidelijke herstructurering en parkmanagement. Verouderde monofunctionele gebieden blijken moeilijk te revitaliseren als gevolg van gebrek aan belangstelling van zowel nieuwe groepen bewoners als van ondernemers. De trends op het gebied van wonen en werken vragen om kwalitatief hoogwaardige vestigingsmilieus nabij stedelijke voorzieningen. Functiemenging kan de motor zijn voor revitalisering en/of het aantrekkelijk houden van wijken of buurten.

Om de mogelijkheden van functiemenging voor de stadsregio Rotterdam in beeld te brengen heeft Bureau Stedelijke Planning een scala aan best practices op het gebied van functiemenging geïnventariseerd. Van hybride vormen van wonen en werken in één pand (bewoner is tevens werker), tot verticale (wonen en werken gestapeld boven elkaar) en horizontale (wonen en werken naast elkaar in de wijk) functiemenging in zowel centrumstedelijk als suburbaan en dorps of landelijk gebied.

Kies voor de centra, knopen en assen
Het meest kansrijk zijn de stedelijke centra, assen en vervoersknopen. Bereikbaarheid, voorzieningen en stedelijke dynamiek zijn hier voorhanden. In dorps- en wijkwinkelcentra biedt verticale stapeling van functies mogelijkheden voor intensivering. De echt hybride vormen waar wonen en werken in één pand plaatsvinden zijn toch vooral nichemarkten, die bovendien als gevolg van milieuregelgeving vaak niet haalbaar zijn. Horizontale menging is gemakkelijker te realiseren en op meer plaatsen toepasbaar.

* De Plaspoelpolder is een belangrijk vervoersknooppunt. De aanwezigheid van station Rijswijk, tramlijn 17 biedt een rechtstreekse verbinding naar Den Haag en de nabijheid van de rijksweg A4, A13 en A12.

Aanhaken op aanwezige potenties en flexibiliteit betrachten
Functiemenging vraagt om beleid dat er op gericht is potenties die zich voordoen te benutten, flexibiliteit of zelfs maatwerk te bieden en ervaringen en oplossingsrichtingen te delen. Het gaat dus veel meer om afstemming dan om sturing! Soms gaat het zelfs alleen maar om het ondersteunen van lokale initiatieven.

Weten in te spelen op zich aandienende kansen is van belang!

Noot:
Niet verwonderlijk is het dat volgens de ranking van Kantoorlocaties 2012 de top vijf bestaat uit centrumlocaties (mixed use).ranking kantoorlocaties 2012 - rijswijk, plaspoelpolder

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s